2023-01-11

Тарифа за таксите и комисионите, събирани от „Мъни лийз“ ЕАД

Бихме желали да ви информираме, за актуалните такси и комисионни, събирани от "Мъни Лийз" ЕАД.

Виж повече

2022-10-11

Промяна в собствеността на „Евролийз ауто” ЕАД

Бихме желали да ви информираме, че на 01.08.2022 г. приключи процедурата по придобиване на 100% от собствеността на „Евролийз ауто” ЕАД от „Финанс плюс мениджмънт холдинг” ЕАД.

Виж повече

2020-05-20

Мерки за отсрочване и уреждане на задълженията по договори за финансов лизинг с оглед пандемията от COVID-19

Мерките се прилагат от Евролийз Ауто ЕАД от 10 април 2020 г.

Виж повече